Marcel Daniels, toenmalig algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, meldde nog geen jaar geleden dat een ruime meerderheid van de medisch specialisten dagelijks te maken heeft met  “Patiëntveiligheid onder druk door gebrekkige gegevensuitwisseling”. De gevolgen die medisch specialisten noemen zijn dubbele diagnostiek, tijdverlies, administratielast en vermindering van het werkplezier. Andere gevolgen zijn ergernis en onbegrip bij patiënten. Het verhoogt het foutrisico met mogelijke schade. Safe-iD biedt daarom niet alleen ondersteuning vanuit de individuele patiënt, maar werkt ook samen met zorginstellingen om negatieve gevolgen van gebrekkige informatievoorziening het hoofd te bieden.

Twee duidelijke voorbeelden

Op de website van de Federatie Medische specialisten valt te lezen:

  1. “Deze patiënt kwam met hevige pijn in de borst en rug en een lage bloeddruk binnen. Ik zag aan het litteken op de borstkas dat hij eerder was geopereerd. Zijn familie wist wel daarvan, maar kon op dat moment niet veel meer vertellen dan ‘iets met een hartklep’ en ‘was dat niet toen in Amsterdam’. Je hebt op dat moment direct toegang nodig tot zijn medisch verleden en medicatie om de juiste keuzes als dokter te kunnen maken. Er is eigenlijk geen tijd om andere ziekenhuizen te bellen en uit te zoeken hoe dat zit. Kostbare tijd gaat verloren. Ik had de patiënt kunnen verliezen, dat is gelukkig niet gebeurd.”
  2. “Patiënt die midden in de nacht met sepsis op de IC op wordt genomen, geen mantelzorg beschikbaar of bekend. Pas de volgende ochtend kan door het per fax opvragen van de thuismedicatie van de patiënt, enigszins inzicht verkregen worden in 1) welke medicatie de patiënt gebruikt, maar nog belangrijker 2) welke co morbiditeit sprake van is (in dit geval ernstige psychiatrische stoornis, met medicatie, clozapine, die buitengewoon relevant is voor een opname op de IC)”

In beide gevallen had de informatie op een Safe-iD profiel uitkomst en/of richting geboden.

Gegevens uitwisselen kan toch eenvoudig

Bij Safe-iD deelt het grote vraagteken van Cardioloog Marcel Daniëls: “De hele dag door delen we informatie met elkaar en geven we elkaar toegang tot vertrouwelijke gegevens waar ook ter wereld. Vaak zelfs zonder ons daarvan bewust te zijn. Maar in de zorg, zelfs als het over leven en doodgaat, zijn we nog steeds niet in staat om op elk moment te beschikken over de noodzakelijke informatie. Onlangs werd ik voor de zoveelste keer hiermee geconfronteerd. De patiënt had kunnen overlijden. Gelukkig is dat niet gebeurd.”
We zien meer en meer een ontwikkeling naar zelfregie en het heft in eigen hand nemen. Duizenden gebruikers van Safe-iD vertrouwen meer op zichzelf en het onder eigen verantwoordelijkheid ingevulde profiel. Hoewel Safe-iD een volwaardig medisch dossier niet wil en kan vervangen, levert de mogelijkheid om de belangrijkste gegevens direct beschikbaar te hebben enorme winst op. In tijd, in veilig gevoel, in accuratesse en dus ook in het verlagen van foutrisico’s.

Cijfers van de Federatie Medisch Specialisten

  • Gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens gaat ten koste van de patiëntveiligheid, zegt 80 procent van de respondenten
  • Meer dan de helft zegt hier dagelijks mee te maken te hebben, 34 procent wekelijks en 8 procent maandelijks.
  • Er wordt per fax (69 procent), e-mail (68 procent) en telefonisch (68 procent) gecommuniceerd. Ook worden prints en Cd-roms per post en per koerier naar andere zorginstellingen verstuurd.

Bedenk eens hoeveel en hoe vaak direct bij de patiënt beschikbare informatie zou kunnen helpen en daarmee een oplossing biedt tegen het feit dat de Patiëntveiligheid onder druk komt door gebrekkige gegevensuitwisseling.

Voor zorginstellingen

Safe-iD richt zich op indivuduen, maar uitdrukkelijk ook op zorginstellingen. Zo zijn er bestaande oplossingen op het gebied van medische contactpersonen, noodnummers, medisch paspoort, voedselinformatie, maar is eigenlijk alles (vaak in cocreatie) mogelijk en wenselijk. Denk maar eens aan intra- vs. extramurale oplossingen, API-koppeling, integratie met noodknoppen en meer… Met ‘of-the-shelve’ oplossingen of maatwerk zorgen we ervoor dat gewenste persoonsgebonden informatie direct beschikbaar gemaakt kan worden. Neem voor de mogelijkheden hieromtrent gerust snel contact op

Meer informatie

Dit bericht is natuurlijk maar een deel het verhaal. Voor meer informatie verwijzen we graag naar:

  • De website van het Federatie Medisch Specialisten
  • Alle informatie op de rest van onze website
  • En natuurlijk contact met onze medewerkers via info@Safe-iD.nl