“Bij het verlenen van eerste hulp is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Dit betekent niet dat je iemand in nood niet mag helpen. Als je hulp gaat verlenen, is het heel belangrijk dat je goed zorgt voor je eigen veiligheid. Jouw eigen veiligheid als hulpverlener gaat altijd voorop.”

…lezen we op de website van het Rode Kruis. De basis voor alle maatregelen komen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid. Die benadrukken we dan ook, maar in dit artikel geven we aanvullend voor specifieke hulpsituaties tips mee voor de hulpverlener, maar ook het nieuws voor jou als (toekomstig) drager van Safe-iD. Er is een aantal goede redenen om in noodgevallen die informatie te verschaffen voor je eigen hulp en de veiligheid van jouw hulpverlener. In sommige gevallen kan je dat niet zelf of niet volledig. Een Safe-iD profiel biedt dan een hele goede oplossing.

Waarom de Corona status in het Safe-iD profiel

Het principe van Safe-iD is gebaseerd op 2 belangrijke pijlers. Ten eerste is het snel beschikbaar hebben van de persoonlijke en medische informatie voor de drager van belang om goed geholpen te worden, maar tegelijkertijd stelt diezelfde beschikbare informatie de hulpverlener in staat om adequaat te handelen. Eventuele informatie met betrekking tot (eerdere) besmetting, test en symptomen horen daar natuurlijk bij. Even alle redenen op een rijtje:
1. Met de corona (test)informatie bij je andere gegevens wordt je adequater geholpen dan zonder
2. Als patiënt wil je met deze informatie jouw hulpverlener goed informeren en beschermen
3. In tegenstelling tot veel apps heb je hier zelf de regie bij het invullen en komt de informatie
alleen beschikbaar in noodgevallen
4. we weten het nog niet, maar deze informatie kan in de toekomst wellicht heel belangrijk zijn

Hoe werkt het

Het toevoegen van de informatie gaat uiteraard hetzelfde als bij elke andere wijziging in het profiel. Log in, ga naar ‘gegevens bewerken’ en maak een keuze bij het onderdeel ‘getest op Corona. Standaard staat dit op “nog niet ingevuld/onbekend”, maar de andere keuzes zijn vanzelfsprekend “ja” dan wel “nee”. In het geval van nee blijft het daarbij en zullen hulpverleners hun eigen protocollen inzetten om het risico in te schatten. In het geval van “ja” zijn de antwoordmogelijkheden in een vervolgvraag:

Antwoordmogelijkheden Corona in profiel

Tips van het Rode Kruis

“Het is moeilijk om te beoordelen of iemand die hulp nodig heeft mogelijk besmet is met het coronavirus. Ook kan het gebeuren dat je niet goed durf te helpen omdat je bang voor besmetting. Gelukkig zijn er ook dan ook dingen die je kunt doen om te helpen, zonder dat jouw eigen veiligheid in gevaar komt.” is nogmaals de bevestiging van het feit dat we elkaar goed en veilig moeten helpen in noodsituaties. Het Rode Kruis voegt daaraan toe:
– Beperk lichamelijk contact zoveel als mogelijk
– Bel bij een reanimatiesituatie altijd 112!
– Veiligheid voor jezelf en het slachtoffer
– Geen mond-op-mondbeademing
– Geen borstcompressies bij vermoeden of vaststelling van Corona besmetting

Lees het hele artikel op de website van het Rode Kruis

Meer informatie en producten

In deze moeilijke tijden zijn er tal van extra vragen. Ook ten aanzien van hulpverlening. We verwijzen daarvoor graag naar de aangewezen instanties als het RIVM, professionele hulpverleners en de betrouwbare media. Vanuit Safe-iD geven we graag richting aan die hulpvraag, maar beperken we ons zoveel mogelijk tot ons specialisme: jouw buitengewoon herkenbaar maken. Voor alle vragen, opmerkingen en tips daarover zijn we bereikbaar via het contactformulier of telefoonnummer 020-2611970.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel het meenemen van je status en al je andere gegevens als allergieën, thuisblijvers, bloedgroep, aandoeningen, medicijnen en/of andere bijzonderheden een goed idee vinden. .. Kijk dan naar de producten en mogelijkheden